Adatkezelés | Rendszerinformatika

Adatkezelés

Bár a Rendszerinformatika Zrt. (a továbbiakban:Adatkezelő) kizárólag üzleti ügyfeleket szolgál ki, működése közben találkozik védendő személyes adatokkal is, így a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2018. május 25-ei Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi pdf-ben letölthető tájékoztatást adja: