Vásárlóink elégedettségének növelése érdekében cégünknél Törzsvásárlói program kerül bevezetésre, melynek keretében törzsvásárlóink speciális kedvezményekhez juthatnak hozzá. Partnereink részére a Rendszerinformatika Zrt.-nél bonyolított vásárlásaik után IT pontokat írunk jóvá, melyek egy naptári éven belül összegyűjthetők. Egy adott naptári évben összegyűjtött pontok éven belül bármikor, de legkésőbb a következő év március 31. napjáig termékvásárlásra fordíthatók.

A Törzsvásárlói Programban való részvétel feltételei:

A Rendszerinformatika Zrt. bármely ügyfele jogosult a programban való részvételre, aki flottabérlet, internet vagy rendszerfelügyeleti vagy szerverüzemeltetési szolgáltatást vett igénybe, illetve
A bónusz alapját jelentő hónapban nem esett 10 napnál hosszabb késedelembe a számláinak kiegyenlítésekor, illetve
Részvételhez kapcsolódó regisztrációját megerősítette a Rendszerinformatika Zrt. által biztosított, jelen „Tájékoztató és részvételi feltételek” mellékletét képző űrlapon, illetve ennek alapján a Rendszerinformatika Zrt. hozzáférést biztosított részére a loyalty.rendszerinformatika.hu honlapon.

A programban nem vesznek részt a Rendszerinformatika Zrt. alkalmazottai, kapcsolt és érdekkörébe tartozó vállalkozásai.

törzsvásárló program elégedett ügyfél

A programban juttatott kedvezmény mértéke:

Egy adott naptári évben eszközölt vevői forgalmak nettó értékének 1%, illetve 2%-a kerül jóváírásra IT pontok formájában
Kereskedelmi vásárlások esetén a vásárlás nettó értékének 1%-a, vagyis 100Ft vásárlás után 1 IT pont
A nem kereskedelmi jellegű, igénybe vett folyamatos havi szolgáltatások nettó értékének 2%-a, vagyis 100Ft vásárlás után 2 IT pont
1 IT pont értéke bruttó 1 Ft

Bónusz jóváírás, IT pont beváltás

A pontok minden hónapot követő hónap utolsó napjáig, a már kiegyenlített számlák alapján kerülnek bónuszként jóváírásra az ügyfelek IT pont számláján. A Törzsvásárlói Program hivatalos weboldalán (http://loyalty.rendszerinformatika.hu) minden ügyfelünk nyomon követheti pontjainak alakulását.
A Törzsvásárlói Program keretében választható termékek listájáról negyedévente a honlapon keresztül kerülnek tájékoztatásra az ügyfeleink. A felhalmozott pontok az adott naptári év során bármikor, de legkésőbb az adott naptári évet követő év március 31-ig használhatók fel. A kiválasztott termékek vásárlásakor az addig összegyűjtött pontok által biztosított bónusz kedvezményként akár a számla teljes összegébe beszámítható. A beváltási szándékot a sales@ri.hu email címen, a választott termék megrendelésével egy időben szükséges jelezni.
Az adott naptári évet követő év március 31-ig fel nem használt pontok a következő naptári évre nem vihetők át, illetve pénz visszatérítésre nem biztosít lehetőséget a program.

Lépjen velünk kapcsolatba:

    Ellenőrző kérdés: