Társszolgáltatói dokumentumtár

A Rendszerinformatika Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PS/10257-196/2023 számú határozata alapján a „Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban” megnevezésű piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatónak minősül,  ennek okán a határozatban előírtaknak megfelelően közzéteszi a hívásvégződtetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeit, valamint az alkalmazott hívásvégződtetési díjait.

Tájékoztatás az alkalmazott hívásvégződtetési díjakról

A 2021. április 22-től hatályos, az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Unió egészében egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díj meghatározásával történő kiegészítéséről szóló 2020. december 18-i (EU) 2021/654 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: Végződtetési díjrendelet) nyomán a Rendszerinformatika Zrt. az alábbi hívásvégződtetési díjat alkalmazza helyhez kötött hálózatában történő hívásvégződtetés esetén:

2024. január 01-től:

EU/EGT tagállam területéről induló hívás esetén 0,2687 Ft / perc + ÁFA
nem EU/ nem EGT tagállam területről induló, illetve hibás vagy nem létező „A” számmal indított hívás esetén 10 Ft / perc + ÁFA

Lépjen velünk kapcsolatba

Szolgáltatásaink csak cégek és gazdasági társaságok számára elérhetőek
Érdeklődésének tárgyát kérjük válassza ki a lenyitható listából!
Mindkét hozzájárulás szükséges, hogy felvehessük önnel a kapcsolatot a megkeresése kapcsán!
Mindkét hozzájárulás szükséges, hogy felvehessük önnel a kapcsolatot a megkeresése kapcsán!
IT infrastruktúra paletta

szolgáltatások

cégünk

Stay in the loop